Биљана Филиповић

Биљана Филиповић − дипломирани професор српског језика и књижевности. Основне и мастер академске студије завршила сам у року на групи Српски језик и књижевност, на Филолошком факултету у Београду. Курсеви које сам пхађала током студија омогућили су ми детаљна знања у области србистике, пре свега из граматике и правописа српског језика. Предност видим управо у раду са децом, то је изванредна прилика да се деца кроз игру и добар едукативни програм мотивишу да уче, раде и посвете се ономе за шта још од малих ногу показују интересовање. Држећи часове ученицима различитих узраста, припремајући их за пријемне испите, као и кроз рад у школи, на креативан и динамичан начин, подстицала сам ученике, прилагођавајући градиво сваком од њих, да и сами активно учествују у раду и напредују, да тако постепено усвајају и усавршавају своје језичко знање.