Рођена сам 1988. године у Кикинди. Након завршене Гимназије „Душан Васиљев” у родном граду, уписала сам српски језик и књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду, где сам и мастерирала. Искуство сам стицала као наставник српског језика и књижевности у основним и средњим школама и као лектор радећи за више медија. Моја интересовања у домену српског језика тичу се падежа и синтаксичких односа, као и подучавања српског језика као нематерњег. Испуњава ме рад са децом и младима, као и одлазак у позориште и биоскоп.