Лекције од 45 минута
Погодне за средњи и напредни ниво
Погодне за све узрасте

Пакет 2    

Пакет 2 је погодан за сву децу узраста 8+ и препоручује се за средњи и напредни ниво. Предност овог пакета је интеракција у малим групама и разговор са наставником, као и са члановима мале групе који ће бити ученици сличне старости и нивоа знања. Свих 5 часова уживо треба да се резервише унапред и одржаће се путем наше виртуалне учионице са наставником из Србије.

Групне лекције 45мин (максимум 2-3 у групи)

  • 5 лекција месечно
  • Уживо рад са учитељицом

Купи

35€

Методе рада & наставни план и програм


Наставни план и програм представља ауторски рад тима "Српске учитељице", прилагођен је деци и младима у дијаспори и представља потпуно иновативан концепт у учењу српског језика.Лекције су осмишљене тако да се језик учи кроз разговор приликом чега се инситира на интерактивној методи и осамостаљивању ученика у раду. Не форсирају се сувопарне граматичке дефиниције и фокус је усмерен на мотивацији и оснаживању ученика да што пре и што лакше проговоре српски језик. Лекције садрже теме које су у вези са српском културом и традицијом, свакодневним животом у Србији, географијом историјом и другим занимљивостима.

Научите српски језик уз нашу помоћ

Лекције садрже задатке који ученике подстичу на самосталан рад. Задаци су осмишљени тако да уз помоћ њих ученици увежбавају писање и читање на ћирилици, уче нове речи и проширују постојећи фонд речи и увежбавају се у разумевању прочитаног текста на српском језику. Лекције представљају комбинацију озбиљног учења и учења кроз забаву где ученик није пасиван слушалац већ активан учесник у раду и примању знања. Све лекције ће бити искључиво на ћирилици.