Лекције од 25 минута
Погодне за све нивое
Погодне за све узрасте

Пакет 1    

Пакет 1 је погодан за све језичке нивое и за све старосне групе. По нашем искуству овај пакет је идеалан за млађе полазнике јер смо установили да је час од 25 минута идеално време где млађи полазник може да се концентрише и активно укључи у час. Предност овог пакета је да се часови са учитељицом одржавају уживо у нажој виртуелној учионици и да ученик има пуну пажну током часа од 25 минута. Потребно је да се свих 5 часова резервише унапред преко нашек букинг система.

Индивидуалне лекције – један на један (25 мин)

  • 5 лекција месечно
  • Лекције уживо са учитељицом

Купи

40€

Методе рада & наставни план и програм


Наставни план и програм представља ауторски рад тима "Српске учитељице", прилагођен је деци и младима у дијаспори и представља потпуно иновативан концепт у учењу српског језика.Лекције су осмишљене тако да се језик учи кроз разговор приликом чега се инситира на интерактивној методи и осамостаљивању ученика у раду. Не форсирају се сувопарне граматичке дефиниције и фокус је усмерен на мотивацији и оснаживању ученика да што пре и што лакше проговоре српски језик. Лекције садрже теме које су у вези са српском културом и традицијом, свакодневним животом у Србији, географијом историјом и другим занимљивостима.

Научите српски језик уз нашу помоћ

Лекције садрже задатке који ученике подстичу на самосталан рад. Задаци су осмишљени тако да уз помоћ њих ученици увежбавају писање и читање на ћирилици, уче нове речи и проширују постојећи фонд речи и увежбавају се у разумевању прочитаног текста на српском језику. Лекције представљају комбинацију озбиљног учења и учења кроз забаву где ученик није пасиван слушалац већ активан учесник у раду и примању знања. Све лекције ће бити искључиво на ћирилици.