Српска учитељица Блог
Image default
Блог

Најчешће правописне недоумице у српском језику

Српски језик је веома комплексан и препун правила и правопис је веома битно знати, како у писаној тако и у вербалној комуникацији.

Све чешће на Интернету наилазимо на текстове правописних грешака. Како не бисте били један од оних који носе етикету ‘неписмен’, у наставку прочитајте које су то најчешће правописне недоумице.

Потрудили смо се да објаснимо најчешће недоумице око писања сложених речи или израза, када се пишу спојено, одвојено или пак са цртицом.

 

Рећићу или рећи ћу?

Доћићу или доћи ћу?

Ако се глаголи у инфинитиву завршавају на ‘ћи’ онда се пишу одвојено. Значи: поћи ћу, доћи ћу, рећи ћу ..

Али ако се глаголи у инфинитиву завршавају на ‘ти’ као спавати, погледати, прихватити онда се они пишу заједно као на пример погледаћу, прихватићу, припазићу..

 

Например или на пример?

Пише се одвојено – на пример.

 

Свеједно или све једно?

Пише се спојено – свеједно.

 

Добродошли или добро дошли?

Kaо израз добродошлице пише се одвојено: ‘Добро дошли, драги гости!’

У случајевима кад се користи ада желимо да изразимо да нам је нешто потребно и да бисмо га драге воље прихватили, пише се спојено. Пример: ‘Прилози су добродошли.’

 

Преда мном или предамном?

Као и сви изрази који садрже реч ‘преда’, писе се одвојено дакле заједно, преда мном.

 

Замало или за мало?

Користе се оба, али у различитим ситуацијама. Спојено се пише када га користимо као синоним за нешто што се готово десило, али ипак није. Пример: ‘Замало да добијем петицу!’ (aли нисам).

Одвојено се пише када се нешто за мало НИЈЕ десило, али ипак јесте. ‘За мало сам промашио мету!‘ Разлика у значењу види се у следећем примеру: ‘Замало сам пропустио воз!’ (али ипак сам га ухватио) и ‘За мало сам пропустио воз!’ (скоро сам стигао али ми је отишао).

 

Понекад или по некад?

Правилно је понекад.

 

Кад год или кадгод?

Оба су правилна.

 

Надаље или на даље?

Правилно је надаље.

 

Не дам или недам?

Правилно је не дам.

 

Ионако или и онако?

Правилна су углавном оба, осим у изразима као што је: ‘И овако и онако некако ћемо успети.’

 

Да ли или дали?

Као упитна речца правилно је одвојено: ‘Да ли видиш ону птицу?’, али као глагол дати у трећем лицу множине пише се наравно спојено: ‘Дали су ми добра седишта.’

 

Самном или са мном?

Правилно је одвојено, са мном.

 

Апропо или а пропо?

Иако је у свом извору одвојено, по нашем правилу правилно је писати спојено односно апропо.

 

Мало пре или малопре?

Малопре се пише ако је у питању прилог који значи малочас. Али ако хоћемо да кажемо да се нешто догодило мало пре нечега другог, пише се одвојено. ‘Стигао сам мало пре радног времена.’

 

Итекако или и те kako?

Правилно је одвојено, и те како.

 

Ви би сте или ви бисте?

Правилно је ви бисте.

 

Лаптоп или лап топ?

Правилно је лап топ.

 

Ниједна или ни једна?

Користе се оба. Најчешће се пише спојено, осим када желимо да нагласимо значење. Рецимo: ‘Ниједна птица није црна.’ али зато ‘Ни једна ни друга птица није бела’.

 

После подне или послеподне?

Као временска одредба пише се одвојено: ‘Доћи ће после подне.’ а као именица спојено: ‘Није га било читаво послеподне.’

 

Дабогда или да бог да?

Правилно је спојено, дабогда.

 

Уствари или у ствари?

Пише се одвојено, у ствари.

 

За ништа, низашта или ни за шта?

Правилно је у три одвојене речи: ни за шта.

 

Годину ипо или годину и по?

Правилно је годину ипо.

 

Убудуће или у будуће?

Ако користимо као предлог, онда се пише спојено, убудуће. ‘Убудуће карте ће коштати двоструко више.’ Ако користимо као спој предлога и придева, онда иде одвојено: ‘Уздам се у будуће успехе.’

 

 

Сличне објаве

Древни Београд

Како је Доситеј Обрадовић описао сујеверје српског народа

Михајло Пупин, српски геније!

Остави коментар